Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

Samen voor de minima

Het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven bundelt de krachten van organisaties, initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen.

Doel is het verbeteren van de positie van financieel minder draagkrachtigen en sociale uitsluiting tegen te gaan.

Taken SME

SME is een zichtbare organisatie die actief lobbyt en netwerkt bij gemeente en andere organisaties/bedrijven. Ze probeert hiermee bij te dragen aan de verbetering van de positie van financieel kwetsbaren.

Bij het lobbywerk richting gemeente gaat het om het beleid van de gemeente en andere relevante partijen te beïnvloeden door gevraagd of ongevraagd te reageren op ontwikkelingen die voor de doelgroep relevant zijn.

Bijvoorbeeld door:

  • Te reageren op voorstellen die de gemeenteraad in bespreking heeft
  • Inspreken tijdens commissievergaderingen, gesprekken voeren met raadsleden en/of wethouders, schriftelijke reacties geven.
  • Het organiseren van publieksactiviteiten (zoals rond de dag van de armoede).
  • Door opinieartikelen in het Eindhovens Dagblad of door deelname aan discussies bij andere organisaties. Daarbij kan gereageerd worden op ontwikkelingen elders, maar ook kunnen eigen voorstellen gepresenteerd worden.

 

Binnen het SME functioneren een aantal min of meer zelfstandige werktafels (zie werktafels) die zich bezig houden met armoedebestrijding voor specifieke doelgroepen.

 

Het SME is platform voor informatie-uitwisseling, afstemming en idee-ontwikkeling voor deelnemers, zodat we van elkaar weten wie waar mee bezig is en elkaar kunnen steunen. Door deze activiteiten zorgt het SME er voor, dat de doelgroep een gezicht krijgt. Daarbij geldt: Eindhoven is meer dan Brainport, we staan voor een inclusieve samenleving.

Hoe werkt het SME?

Afgevaardigden van diverse maatschappelijke organisaties en instellingen en andere betrokkenen komen tweemaandelijks bij elkaar om onderwerpen m.b.t. armoedebeleid en aanverwante zaken te bespreken. Het dagelijks bestuur van SME bereidt de vergaderingen voor.

Wie nemen er deel aan het SME?

Deelnemers aan het SME nemen op persoonlijke titel deel aan het SME maar zijn doorgaans

verbonden aan maatschappelijke organisaties.

SME deelnemers die verbonden zijn aan o.a. de volgende organisaties:

De werktafels

Vanuit het SME zijn er een aantal min of meer zelfstandig functionerende werktafels ontstaan.

Deze werktafels komen regelmatig bij elkaar en houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van armoedebestrijding voor specifieke doelgroepen.

Aan de werktafels nemen personen deel van diverse organisaties en instellingen op persoonlijke titel.

De volgende werktafels zijn actief:

  • Werktafel armoede en dak- en thuislozen en verwarde personen.
  • Werktafel jongeren en armoede
  • Werktafel baan en toch blut
  • Werktafel ouderen en armoede
  • Werktafel migranten en armoede

Kansencoalitie

Het SME is initiatiefnemer van de totstandkoming van de kansencoalitie.

Het armoedemanifest

In 2017 heeft het SME ter beïnvloeding van de Eindhovense politiek onderstaand armoedemanifest uit gebracht.

Klik op afbeelding om PDF te downloaden

Nieuws

SME Armoededebat 2023

Het jaarlijkse Armoededebat vond plaats bij de Ergon en werd geopend door Bert Willemsen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven en er waren ruim 90 belangstellenden.

Lees verder ►