Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

Armoededebat Eindhoven 2021

Het jaarlijkse armoededebat op donderdagavond 14 oktober stond dit jaar grotendeels in het teken van schuldhulpverlening.


Sinds de economische crisis in 2008 is de armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid en door de coronacrisis is de toestand zeker niet verbeterd. Zo zijn steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Met deze explosieve groei en een tweedeling in de samenleving is het debat over armoede nog steeds in volle gang.

 

Het SME heeft in september 2017 het Armoedemanifest gepresenteerd met 10 actiepunten voor het opstellen van beleid om armoede aan te pakken en te voorkomen. In dit kader en in verband met de dag van de armoede 2021 organiseerde het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven) 14 oktober jl. bij de Ergon weer haar jaarlijkse armoededebat.

 

De avond stond grotendeels in het teken van schuldhulpverlening. Er is gesproken over de praktische uitvoering van het onlangs vastgestelde beleid van de gemeente Eindhoven m.b.t. schuldhulpverlening.

 

Als aftrap van de avond gaven Christof Geuskens en Christina van Marle, beleidsmedewerkers schulddienstverlening, een inkijk in het huidige gemeentelijke beleid.

In Eindhoven leven ca. 26.000 mensen in armoede waarvan 5500 kinderen, 4000 huishoudens leven langer dan 4 jaar in armoede en 2% maakt gebruik van schuldhulp-verlening. 1 op de 10 eindhovenaren zitten in de risicogroep.

Het beleid in de gemeente:

 • Toegankelijkheid regelingen verbeteren;
 • Voorkomen schulden;
 • Een snellere schuldaanpak;
 • Een drempelloze keten
 • Nazorg.

Wat merken de inwoners daarvan:

 • Na een melding binnen 4 weken een gesprek;
 • Geen informatieplicht bij een aanvraag;
 • Een 3 gesprek;
 • Binnen 8 weken een beschikking en plan van aanpak;
 • Snellere doorlooptijd door collectieve regeling;
 • Nazorg.

Ingangen naar de gemeente zijn via Stichting Werkplaats, WijEindhoven, Gemeente en Financieel loket Ergon Eindhoven

Discussie: Aansluitend zijn mensen uit de praktijk met de beleidsmedewerkers in gesprek gegaan over de signalering van armoede en de aanpak daarvan waarbij het volgende aan de orde kwam:

 • Hou de omgeving van betrokkenen in de gaten en registreer signalen zoals brengen kinderen eten mee naar school, lopen kinderen in de winter op open schoentjes, kijk naar de gordijnen, overvolle brievenbus, en vraag eens hoe het gaat. Dit is een oproep aan elke inwoner van Eindhoven. Want vroege signalering is erg belangrijk. En een beetje empathische benadering door de omgeving kan meer doen dan welk gemeentelijk apparaat ook.
 • Gewezen werd op het werk van de Werkplaats Financiën en de Vrijwillige Hulpdienst.

 

Vervolgens is het project Spot on gepresenteerd.

Het project richt zich op de kinderen van groep 5-8 als voorbereiding op de sprong naar de middelbare school. Spotters begeleiden kinderen 1 jaar in een pilot in Vaartbroek. Doel is kinderen beter te laten presteren op school en zelfverzekerder te maken.

 

Daarna presenteerden de 5 werktafels: Armoede en dak- en thuislozen en verwarde personen, Jongeren en armoede, Baan en toch blut, Ouderen en armoede, Migranten en armoede hun bevindingen. Er worden soms kleine stapjes vooruit gemaakt, op sommige gebieden is het dweilen met de kraan open, b.v. daar waar het bedrijfsleven middels malafide uitzendbureaus arbeidsmigranten niet of slecht huisvest. En door hun goedkope inzet ook de lonen van anderen drukt, zodat de groep “baan en toch blut” ontstaat. En dat gáát maar door. Er is nog veel te winnen op het gebied van armoedebestrijding en hulpverlening voor genoemde doelgroepen. Laten we beginnen met voorkomen.

 

In het afsluitende interview met wethouder Renate Richters werden de genoemde problemen en obstakels herkend en blijft de wethouder zich inspannen om regelingen en toegankelijkheid te verbeteren.

Deel dit bericht