Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

Eindhoven zoekt naar extra mogelijkheden om armoede te bestrijden

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau kan het aantal mensen dat in armoede leeft boven het miljoen uitkomen. Nu al zijn de zorgen groot, zo bleek donderdag tijdens het Armoededebat in Eindhoven.

De gemeente Eindhoven gaat mogelijkheden bekijken voor uitbreiding van het armoedebeleid. Er komt een onderzoek naar het effect van het verschuiven naar 130 procent van het sociaal minimum als inkomensgrens voor extra ondersteuning. Dat zei wethouder Saskia Lammers na het Armoededebat. Ook laat ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een budget te reserveren om maatwerk te kunnen leveren in schrijnende gevallen.

Afdwingen
Elk jaar in november nodigt het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven alle partijen die te maken hebben met armoede en bestrijding ervan uit voor een bijeenkomst. Bestaanszekerheid’ was nu het thema. Presentator Leo Bisschops, voorzitter KBO Brabant, merkte op dat we bij de rechter wel kunnen afdwingen dat de stikstofnorm wordt nageleefd, maar niet de zekerheid dat alle burgers kunnen bestaan.

Hoewel het in een zaal van Ergon in de Rooijakkerstraat vooral een presentatie was van de stand van zaken van de lopende initiatieven, was er deze keer af en toe een stevige discussie, met name vanuit mensen die persoonlijk met armoede kampen en begeleiders die hen ondersteunen. Zo hekelde Judith van de Belt, voorzitter van een werkgroep die zich inzet voor ouderen, de brief die de gemeente had verstuurd om ouderen te wijzen op de mogelijkheid ondersteuning aan te vragen. ,,Te lang en voor veel mensen onleesbaar.” Een voormalige generalist van WIJeindhoven merkte op dat cliënten nog steeds de weg kwijtraken tussen de verschillende loketten, waarop iemand opmerkte dat het toch juist de taak van een generalist is om daarbij te helpen.

Rompslomp
Een ander punt van kritiek was de overgang van uitkering naar betaald werk of andersom. Een moeder met jonge kinderen met een bijstandsuitkering die parttime gaat werken, heeft nog een aanvullende uitkering nodig. Maar het duurt lang voordat de gemeente heeft uitgerekend hoe hoog die moet zijn. Waardoor de vrouw in de problemen komt of juist te veel ontvangt en dat later terug moet betalen, met schulden als gevolg.

En komen studenten ook in aanmerking voor een energietoeslag? Alleen als ze een eigen aansluiting hebben. Anders komen ze in een enkel geval misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand, antwoordde de wethouder. Van Els Keet (Ervaring Die Staat) kreeg ze de tip ambtenaren een training gesprekstechniek aan te bieden, om cliënten zonder wantrouwen te woord te staan.

Knelpunten
De vijf werkgroepen, ‘tafels’ in jargon, gaan de komende maanden verder met het oplossen van knelpunten. Zoals voor ouderen, werkende armen, migranten, jeugd, en de groep dak- en thuislozen en verwarde personen. Op weg naar een ‘sociaal Brainport’, zoals Bisschops de avond afsloot.

Bron:

ED.nl

Eindhoven zoekt naar extra mogelijkheden om armoede te bestrijden, ‘inwoners raken de weg kwijt’

Deel dit bericht