Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

Cliëntenraad Sociaal Domein

De gemeente Eindhoven kent een Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) die checkt of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. 

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat mensen, die direct betrokken of afhankelijk zijn van voorzieningen of uitkeringen, invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt, ontwikkelt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen op het terrein van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. 

Ze hebben een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. De cliëntenraad zorgt als klankbord dat de belangen van de inwoners die te maken hebben met het sociaal domein worden vertegenwoordigd in de voorstellen. 

Werkgroepen

De cliëntenraad geeft de algemene raad over de gehele breedte van het sociaal domein maar kiest ook om voor specifieke onderwerpen werkgroepen op te zetten. 

  • Werkgroep WMO
  • Werkgroep Onderwijs en Jeugd
  • Werkgroep Participatie en Armoede.

Het SME heeft raakvlakken met de laatstgenoemde werkgroep.

Klik voor meer informatie over de CRSD-adviezen

Deel dit bericht