Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

Cliëntenraad Sociaal Domein

De gemeente Eindhoven kent een Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) die checkt of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn.