Armoede bestrijden én sociale uitsluiting tegengaan.

SME Armoededebat 2023

Het jaarlijkse Armoededebat vond plaats bij de Ergon en werd geopend door Bert Willemsen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven en er waren ruim 90 belangstellenden.

Bert Willemsen verontschuldigde wethouder Saskia Lammers, die vanwege privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn en zodoende ook haar visie met betrekking tot bestaanszekerheid in Eindhoven niet uit de doeken kon doen.

Gastspreker was Ralf Embrechts, directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg en mede-oprichter van de armoedeglossy Quiet 500.

Ralf Embrechts had een inspirerend betoog, gelardeerd met vele praktische ervaringen vanwege het wijkwerk in Tilburg. Uit zijn presentatie hebben we een aantal opmerkelijke items gelicht :

 • De tweedeling wordt alsmaar groter : tussen rijk en arm, tussen werk en doorflext werkloos, tussen kansrijk en kansarm, tussen gezond en ongezond.
 • Armoede : tekort aan geld + tekort aan meedoen = een fatale combinatie.
 • Armoede wordt opgeknipt in deel-armoedes. Geen echte oplossingen, pleisters plakken i.p.v. echt genezen.
 • 75 % = vrouw, gezinshoofd en cijferen zich weg.
 • Laaggeletterd en laag gecijferd. Overheid : stop met onbegrijpelijke ( boze ) brieven.
  Mogen we ook nog fouten maken ? Schuldeisers : 90 % is de overheid zelf
  (belastingdienst, de gemeente, CJIB).
 • Als je in de bijstand zit, heb je te maken met 24 regelingen waar je al dan niet gebruik van kunt maken ( bron = ministerie van Sociale Zaken en Welzijn ). Sommige regelingen zijn per maand, andere per kwartaal, per jaar of incidenteel.
 • Iedere gemeente doet iets : doch bij 120 % of 130 % of 140 % van de bijstandsnorm.
  De uitbetaling van de energietoeslag zou in maandelijkse termijnen moeten zijn. Kunnen we dat in Brainport Eindhoven regelen ?
 • Armoede kan iedereen overkomen. Vooral levensgebeurtenissen zoals echtscheiding,
  het overlijden van je partner, werkeloosheid, langdurig ziek zijn hebben grote invloed.
 • In Tilburg is bij de uitvoering van de Participatiewet een vertrouwensexperiment uitgevoerd. Vertrouwen zorgt voor gezondheid en geluk. Vertrouwen geven = vertrouwen ontvangen.
 • Huisvesting, onderwijs, gezondheid, inkomen, werk spelen een belangrijke rol m.b.t. de bestaanszekerheid. Verhoog het minimumloon naar € 16,- per uur en pas de flexwetten aan.
 • Armoede signaleren en ( warm ) overdragen aan de juiste hulptroepen in je netwerk.
 • Gratis kinderopvang ( ? ), anticonceptie, menstruatiemiddelen. Voor rijk en arm, zonder bureaucratisch geneuzel. Beperkte mondzorg in het basispakket.
  Zorgplicht gaat voor de AVG ( privacy ).
 • Overheid / bedrijfsleven / dienstensector : denk eens slim na hoe je de stress voor een bewoner / huurder / klant in je dienstverlening kunt verminderen.
 • Quiet community : vertellen, verzachten, versterken, vertrouwen. De mens zelf in zijn / haar kracht laten komen, op hun eigen manier, tempo en wijze.
 

Aan het eind van de avond was er ook nog gelegenheid om vragen te stellen aan 2 beleidsambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Deel dit bericht